Despre noi

Tổng thống Linnin Shen, sau khi từ bỏ quân đội, ông đã làm thủ lĩnh làng mạc và sau đó tiếp tục tiếp tục tham gia vào việc quản lý các công ty thị trấn.In 2000 Linmin Shen quyết định bắt đầu kinh doanh riêng, tại nhà máy quần áo dưới chân Hoa quả Fashioni Manufacture Co,Ltd.In ngây thơ, the company Q\ 35;39;s thất nghiệp đã được mở rộng tới chục mẫu.Số nhân viên đạt tới hơn 37 và xuất khẩu vượt qua 400,000! Tại Tập đoàn LIB tại Tập đoàn tại Tập đoà...

Zhejiang Jovyea Plastic Profile Co.,Ltd

Fotografie